Aili Keskitalo: Hvor er Kystfiskeutvalget?

På nyåret 2006 opprettet Regjeringen sammen med Sametinget og Finnmark fylkeskommune Kystfiskeutvalget, under ledelse av Carsten Smith. Dette var et resultat av at arbeidet med Finnmarksloven aldri kom lenger enn ut til marbakken. Både Sametinget og Stortinget var i 2005 tydelige på rettighetene til fiskeriressursene måtte avklares.

Kystfiskeutvalget ble bedt om å foreta en historisk gjennomgang og å foreslå en ny lov om samers og andres rett til fiske i Finnmark. I februar 2008 offentliggjorde Kystfiskeutvalget sin enstemmige innstilling. Utvalget foreslo bl.a. at alle som bor langs fjorder og kysten av Finnmark skal ha en lovfestet rett til å fiske i havet. Utvalgslederen Carsten Smith, uttalte at klokken var fem på tolv for den sjøsamiske kulturen. Nå, tre år seinere, er skjebnen for utvalgets forslag fortsatt usikker. Hva er klokken for den sjøsamiske kulturen nå?

Den politiske ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet har gjentatte ganger skapt usikkerhet om viljen til å følge opp Kystfiskeutvalgets forslag. Via media har vi fått innsikt i hvordan utvalgets forslag gjennom konsultasjoner med Sametinget er blitt ganske barberte, uten at det har gitt gjennombrudd i konsultasjonene. Sametingspresident Egil Olli kunne fra talerstolen på Sametinget i forrige ukefortelle at han hver dag ventet telefon fra ministeren med invitasjon til et avsluttende møte. Den har han ventet på lenge.

Samtidig kan stortingsrepresentant Inga Lill Olsen, også Ap, fortelle at det er konsultasjonene med Sametinget som tar så lang tid. Hun oppfordrer til tålmodighet, fordi resultatet bare kan bli bedre av å bruke god tid. Det hadde kanskje vært mer betryggende om Olsen og Olli hadde vært mer samkjørte i sine forklaringer, men det er kanskje for mye å forvente når man ser hvordan de polemiserer mot hverandre når det gjelder Aps fiskeripolitikk.

Nå kan det hende at både den sjøsamiske kulturen og Arbeiderpartiets strateger har fått kjøpt seg tid gjennom et godt fiske. Hvem gidder å mase om rettigheter når det er fisk nok til alle? Det er først i knapphetstider at rettighetene blir interessante.

Nettopp gjennom Kystfiskeutvalgets arbeid har vi fått dokumentert hvordan knapphet i fiskeriressursene spesielt har rammet småskalafiskere fra sjøsamiske områder. En lovfesting av rettigheter kan hindre at det skjer igjen neste gang fisket ikke er like eventyrlig godt.

Kystfiskeutvalget foreslo også løsninger knyttet til forvaltning av fiskeriressursene som utgjør et alternativ til den glidende privatiseringen vi nå er vitne til, og som utvikler seg gjennom rettsavgjørelser i struktureringssaker.

Viktige aktører i Finnmark Arbeiderparti, slik som Roger Hansen og Arne Pedersen, førstnevnte på vegne av Finnmark fylkeskommune, har argumentert varmt for Kystfiskeutvalgets innstilling, uten at de foreløpig har fått gjennomslag. Noe butter imot, men hva?

Forleden dag kunne vi høre Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen etterlyse regjeringens oppfølging av saken på NRK Sápmi. Bakke Jensen beskyldte Arbeiderpartiet for politisk taktikkeri i saken, og mente at hensynet til kommunevalgkampen gjør at man lar en vanskelig sak ligge.

Jeg tror at Bakke Jensen har rett i at det er i Arbeiderpartiet slaget om Kystfiskeutvalget står i disse dager, og jeg konstaterer at sametingspresidenten tilsynelatende ikke deltar.

Vist 50 ganger. Følges av 1 person.
Annonse