Viser arkivet for juli, 2012

Er jeg ikke samisk nok, Egil Olli?

«Ollis uttalelse er ekskluderende og lite samlende, da man skaper et skille mellom oss som ikke kan samisk, og de som snakker samisk»

Les mer…