Viser arkivet for stikkord nsr

Dyr i drift eller dyrebar?

Gjør det noe med oss samer stadig få høre hvor dyre vi er i drift?

Les mer…

Ny behandling av Kystfiskeutvalget på Sametinget

Det er vanskelig å ta presidenten på alvor når han avviser at en fullstendig lovproposisjon ikke representerer noe nytt i saken.

Les mer…

Samisk språk provoserer

“Debattene omkring samisk språk viser at synliggjøring av samisk tilstedeværelse, både historisk og i nåtiden, har en kraft til å provosere som ikke likner noe annet.”

Les mer…

Bygdeskoler i skvis

Sametinget framstår i noen tilfeller som en ridderlig forsvarer av lokalsamfunn som andre på sett og vis har gitt opp.

Les mer…

Aili Keskitalo: Hvor er Kystfiskeutvalget?

På nyåret 2006 opprettet Regjeringen sammen med Sametinget og Finnmark fylkeskommune Kystfiskeutvalget, under ledelse av Carsten Smith. Dette var et resultat av at arbeidet med Finnmarksloven aldri kom lenger enn ut til marbakken. Både Sametinget og Stortinget var i 2005 tydelige på rettighetene til fiskeriressursene måtte avklares.
Les mer…

Reindriftspolitikk i hardt vær

Vi har alle registrert debatten omkring reindriftsnæringa over lengre tid. Fokus har endret seg fra reindriftas relasjon til annen type virksomhet, naturbruk og samfunnsutvikling, til slaktekapasitet og avsetning av reinkjøtt, fram til de siste dramatiske beretningene om konflikter på vinterbeite.
Les mer…