Viser arkivet for stikkord dagblad

Dyr i drift eller dyrebar?

Gjør det noe med oss samer stadig få høre hvor dyre vi er i drift?

Les mer…

Samen og sinnataggen

Jeg får av og til en følelse av at det forventes at samene, av hensyn til de få og sinteste debattantene, bør være litt mindre samer.

Egil Olli

Les mer…

Usynlige byggverk

Kystordførere må ha disse prosjektene fremme i pannebrasken, for det er ikke så mange som står på barrikadene for moloer, farleder og mudring.

Les mer…

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Hvis Finnmark skal kunne levere godt fra våre store ressurser til nasjonen framover, må nemlig nasjonen legge til rette gjennom gode samferdselsløsninger.

Les mer…

Jeg tenker nok du skjønner det selv…

«Jeg tenker nok du skjønner det selv», sa Christoffer alltid når han ble spurt om hvor alle skadene kom fra.

Hettegenseren til Christoffer

Les mer…

Veien videre

«Den unge Finnmarkingen vi ønsker skal være delaktig fagmann i drifta av terminalen på Veidnes, eller den unge Finnmarksingeniøren vi vil skal være delaktig i utvinningen av oljen fra disse feltene kan meget vel begynne på skolen til høsten.»

Les mer…

Nordområdeutvikling eller -avvikling – urfolkets dilemma

Hva er grensen for denne “tilpasningen”, når blir den en trussel ikke bare for næringene, men også for urfolks språk og kultur?

Les mer…

Skrugard, Havis og ilandføring

Nordkapp kommune må holde stø kurs, kravet om ilandføring er en slik kurs. Noen plan B slik «gode venner i Hammerfest» nylig har lansert har jeg mindre tro på.

Roger Alex Hansen

Les mer…

Hva vil Finnmark fylkeskommune?

Totalt er næringsvirksomheten og omsetningen stor i disse kommunene og bedriftslederne er helt oppgitte over administrasjonen i Finnmark fylkeskommune som ikke ser ut til å kjenne til de næringsmessige konsekvensene av dårligere sjøverts samferdselstilbud.

Marit Helene Pedersen

Les mer…

Hva vil Finnmark fylkeskommune?

Totalt er næringsvirksomheten og omsetningen stor i disse kommunene og bedriftslederne er helt oppgitte over administrasjonen i Finnmark fylkeskommune som ikke ser ut til å kjenne til de næringsmessige konsekvensene av dårligere sjøverts samferdselstilbud.

Marit Helene Pedersen

Les mer…