Viser arkivet for stikkord folketall

Ivar Lie: Innvandring øker folketallet

Folketallet i Finnmark har de siste tre årene steget. For første gang siden begynnelsen av 1990-tallet er det befolkningsvekst i fylket. Siden slutten av 2007 har folketallet økt med vel 1.000 innbyggere, primært på grunn av stor innvandring. I tillegg har utflyttingen til andre fylker gått ned de siste årene. Den naturlige tilveksten i form av fødselsoverskudd er derimot liten.
Les mer…