Viser arkivet for stikkord kronikk

Dyr i drift eller dyrebar?

Gjør det noe med oss samer stadig få høre hvor dyre vi er i drift?

Les mer…

Samen og sinnataggen

Jeg får av og til en følelse av at det forventes at samene, av hensyn til de få og sinteste debattantene, bør være litt mindre samer.

Egil Olli

Les mer…

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Hvis Finnmark skal kunne levere godt fra våre store ressurser til nasjonen framover, må nemlig nasjonen legge til rette gjennom gode samferdselsløsninger.

Les mer…

Jeg tenker nok du skjønner det selv…

«Jeg tenker nok du skjønner det selv», sa Christoffer alltid når han ble spurt om hvor alle skadene kom fra.

Hettegenseren til Christoffer

Les mer…

Nordområdeutvikling eller -avvikling – urfolkets dilemma

Hva er grensen for denne “tilpasningen”, når blir den en trussel ikke bare for næringene, men også for urfolks språk og kultur?

Les mer…

Skoletilbud i Finnmark

Våre elever må stå på samme nivå som resten av landet etter endt grunnskoleutdanning.

Les mer…

Nasjonal transportplan - etatenes forslag

Det er ingen grunn til å være for fornøyd med ambisjonene på vegne av Finnmark. Hammerfests behov for bedre lufthavn er man ikke kommet noe lengre med, ei heller begrensningene på Kirkenes lufthavn er det gjort noe med.

Les mer…

Hvor er Finnmark på vei?

Bør finnmarkspolitikerne korrigere kursen? Jo, jeg tror vi må være enige om at vi alle kan bli bedre og tjene fylket bedre.

Les mer…

Kompetanse til et liv i arbeid

Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at finnmarks ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet. Vi må utdanne de vi trenger og vi må skape de arbeidsplassene som trengs.

Les mer…

Bygdeskoler i skvis

Sametinget framstår i noen tilfeller som en ridderlig forsvarer av lokalsamfunn som andre på sett og vis har gitt opp.

Les mer…