Viser arkivet for stikkord kultur

Nordområdeutvikling eller -avvikling – urfolkets dilemma

Hva er grensen for denne “tilpasningen”, når blir den en trussel ikke bare for næringene, men også for urfolks språk og kultur?

Les mer…

Tiden er overmoden for et samisk kulturløft

“Det er et faktum at stadig flere samer bosetter seg i byene. Derfor er de samiske kulturinstitusjonene i distriktene viktige for byene.”

Les mer…

Samisk språk provoserer

“Debattene omkring samisk språk viser at synliggjøring av samisk tilstedeværelse, både historisk og i nåtiden, har en kraft til å provosere som ikke likner noe annet.”

Les mer…

Aili Keskitalo: Hvor er Kystfiskeutvalget?

På nyåret 2006 opprettet Regjeringen sammen med Sametinget og Finnmark fylkeskommune Kystfiskeutvalget, under ledelse av Carsten Smith. Dette var et resultat av at arbeidet med Finnmarksloven aldri kom lenger enn ut til marbakken. Både Sametinget og Stortinget var i 2005 tydelige på rettighetene til fiskeriressursene måtte avklares.
Les mer…

Egil Olli: Til dere som vil at samisk språk skal dø ut

Under min oppvekst i Porsanger på 1950-tallet snakket de fleste samisk. I dag er det langt færre som bruker samisk i sin dagligtale. Dette er ikke unikt for Porsanger, slik er det i de fleste samiske områder.
Les mer…

Jan Henrik Fredriksen: Er dagens reindrift liv laga?

Gang på gang opplever vi et sterkt negativt fokus på reindriften, og ikke minst forvaltningen av den. Er det liv laga å opprettholde dagens tilskudds- ordninger og erstatningsordninger overfor reindriftsnæringen? Eller er det på høy tid å gjøre noe med den?
Les mer…

Reindriftspolitikk i hardt vær

Vi har alle registrert debatten omkring reindriftsnæringa over lengre tid. Fokus har endret seg fra reindriftas relasjon til annen type virksomhet, naturbruk og samfunnsutvikling, til slaktekapasitet og avsetning av reinkjøtt, fram til de siste dramatiske beretningene om konflikter på vinterbeite.
Les mer…