Viser arkivet for stikkord næring

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Hvis Finnmark skal kunne levere godt fra våre store ressurser til nasjonen framover, må nemlig nasjonen legge til rette gjennom gode samferdselsløsninger.

Les mer…

Nordområdeutvikling eller -avvikling – urfolkets dilemma

Hva er grensen for denne “tilpasningen”, når blir den en trussel ikke bare for næringene, men også for urfolks språk og kultur?

Les mer…

Minerallov til nytte eller besvær?

For mineralselskapene må det splittede kommunestyret gi signaler om at investeringer i samiske områder medfører betydelig risiko hvis de ikke er villige til å kompensere for Minerallovens mangler.

Les mer…

Fellesskapet og kapitalen

De som ikke holder seg til spillereglene vil bli bortvist. Så langt har Aker Seafood fått det gule kortet. Om de får det røde kortet er opp til dem, men fellesskapet vil ikke nøle med å gi dem det.

Les mer…

Avsporing eller klar tale?

Ja, vi skal sannelig høre mye før ørene faller av. For det er vel ikke slik at vi i nord ikke er med på å bidra til statskassen allerede!

Les mer…

Vikarbyrådirektivet eller bemanningsbyrådirektivet i Finnmark

Vikarbyrådirektivet, eller mer korrekt bemanningsbyrådirektivet, er en viktig sak for partene i arbeidslivet og for de politiske miljøene og har skapt stor debatt som vi ennå ikke er ferdige med.

Les mer…

Hva er mulig i Finnmark?

“Dessverre er det fortsatt få som ser dette bildet – at eldrebølgen vil ramme små kommuner langt hardere enn andre kommuner.”

Les mer…

Konsesjoner i nord - verdier i sør?

“For meg personlig har ikke dette vært noe enkelt standpunkt å konkludere som jeg har gjort og stå på barrikadene og kreve inndragning av kvoter.”

Les mer…

Ferskfisk-strategi gir aktivitet på kysten?

“Uavhengig av fløyelsrøsten til Thomas Farstad er vi nå inne i en skjebnetime for hvordan man forvalter leveringsforpliktelsene.I tillegg brenner det et blått lys for den nordnorske kystflåten.” Les mer…

Jan Henrik Fredriksen: Trygghet uten overvåkning

Implementering av EUs datalagringsdirektiv (DLD) som Ap og Høyre vil innføre har skapt stor frykt i Norge, og ikke uten grunn. Dette er et valg mellom frihet og trygghet. Overvåkning på generelt grunnlag eller etter skjellig grunn eller mistanke.
Les mer…