Viser arkivet for stikkord næringsliv

Skrugard, Havis og ilandføring

Nordkapp kommune må holde stø kurs, kravet om ilandføring er en slik kurs. Noen plan B slik «gode venner i Hammerfest» nylig har lansert har jeg mindre tro på.

Roger Alex Hansen

Les mer…

Hva vil Finnmark fylkeskommune?

Totalt er næringsvirksomheten og omsetningen stor i disse kommunene og bedriftslederne er helt oppgitte over administrasjonen i Finnmark fylkeskommune som ikke ser ut til å kjenne til de næringsmessige konsekvensene av dårligere sjøverts samferdselstilbud.

Marit Helene Pedersen

Les mer…

Hva vil Finnmark fylkeskommune?

Totalt er næringsvirksomheten og omsetningen stor i disse kommunene og bedriftslederne er helt oppgitte over administrasjonen i Finnmark fylkeskommune som ikke ser ut til å kjenne til de næringsmessige konsekvensene av dårligere sjøverts samferdselstilbud.

Marit Helene Pedersen

Les mer…

Minerallov til nytte eller besvær?

For mineralselskapene må det splittede kommunestyret gi signaler om at investeringer i samiske områder medfører betydelig risiko hvis de ikke er villige til å kompensere for Minerallovens mangler.

Les mer…

Fellesskapet og kapitalen

De som ikke holder seg til spillereglene vil bli bortvist. Så langt har Aker Seafood fått det gule kortet. Om de får det røde kortet er opp til dem, men fellesskapet vil ikke nøle med å gi dem det.

Les mer…

Avsporing eller klar tale?

Ja, vi skal sannelig høre mye før ørene faller av. For det er vel ikke slik at vi i nord ikke er med på å bidra til statskassen allerede!

Les mer…

Skoletilbud i Finnmark

Våre elever må stå på samme nivå som resten av landet etter endt grunnskoleutdanning.

Les mer…

Nasjonal transportplan - etatenes forslag

Det er ingen grunn til å være for fornøyd med ambisjonene på vegne av Finnmark. Hammerfests behov for bedre lufthavn er man ikke kommet noe lengre med, ei heller begrensningene på Kirkenes lufthavn er det gjort noe med.

Les mer…

Vikarbyrådirektivet eller bemanningsbyrådirektivet i Finnmark

Vikarbyrådirektivet, eller mer korrekt bemanningsbyrådirektivet, er en viktig sak for partene i arbeidslivet og for de politiske miljøene og har skapt stor debatt som vi ennå ikke er ferdige med.

Les mer…

Hvor er Finnmark på vei?

Bør finnmarkspolitikerne korrigere kursen? Jo, jeg tror vi må være enige om at vi alle kan bli bedre og tjene fylket bedre.

Les mer…