Viser arkivet for stikkord nho

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan

Hvis Finnmark skal kunne levere godt fra våre store ressurser til nasjonen framover, må nemlig nasjonen legge til rette gjennom gode samferdselsløsninger.

Les mer…

Hva vil Finnmark fylkeskommune?

Totalt er næringsvirksomheten og omsetningen stor i disse kommunene og bedriftslederne er helt oppgitte over administrasjonen i Finnmark fylkeskommune som ikke ser ut til å kjenne til de næringsmessige konsekvensene av dårligere sjøverts samferdselstilbud.

Marit Helene Pedersen

Les mer…

Hva vil Finnmark fylkeskommune?

Totalt er næringsvirksomheten og omsetningen stor i disse kommunene og bedriftslederne er helt oppgitte over administrasjonen i Finnmark fylkeskommune som ikke ser ut til å kjenne til de næringsmessige konsekvensene av dårligere sjøverts samferdselstilbud.

Marit Helene Pedersen

Les mer…

Vikarbyrådirektivet eller bemanningsbyrådirektivet i Finnmark

Vikarbyrådirektivet, eller mer korrekt bemanningsbyrådirektivet, er en viktig sak for partene i arbeidslivet og for de politiske miljøene og har skapt stor debatt som vi ennå ikke er ferdige med.

Les mer…

Hva er mulig i Finnmark?

“Dessverre er det fortsatt få som ser dette bildet – at eldrebølgen vil ramme små kommuner langt hardere enn andre kommuner.”

Les mer…

Kompetanse til et liv i arbeid

Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at finnmarks ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet. Vi må utdanne de vi trenger og vi må skape de arbeidsplassene som trengs.

Les mer…

Marit Helene Pedersen: Velferdsfellen - hva gjør vi?

NHO har igjen satt dagsorden med å ta Velferdsfellen på alvor i Årskonferansen 2011 som i går ble arrangert i Den Norske Opera. Vi er økonomisk privilegerte i Norge. Krisen er alvorlig i Europa. I Spania går annenhver 25-åring uten jobb, euroen vakler og flere land ser ikke ut til å komme seg ut av krisen.
Les mer…