Viser arkivet for stikkord nordområdene

Skrugard, Havis og ilandføring

Nordkapp kommune må holde stø kurs, kravet om ilandføring er en slik kurs. Noen plan B slik «gode venner i Hammerfest» nylig har lansert har jeg mindre tro på.

Roger Alex Hansen

Les mer…

Avsporing eller klar tale?

Ja, vi skal sannelig høre mye før ørene faller av. For det er vel ikke slik at vi i nord ikke er med på å bidra til statskassen allerede!

Les mer…

Valgfag med valgfrihet

Finnmark er fylket med alle mulighetene. Når vi skal bemanne framtida trenger vi mennesker som har motivasjon og kompetanse til å gå løs på oppgavene.

Les mer…

Liv Signe Navarsete: Meir enn snøballkrig

Sanninga om Finnmark lar seg ikkje fange i ei dokusåpe om livet i Vardø.
Les mer…

Frank Bakke Jensen: Delelinjen og politikken

“Lovnadene utløste et akutt anfall av déjà vú hos undertegnede.”
Les mer…

Frode Mellemvik: Nye investeringsmodeller

For å få til nye og betydelige investeringer i Nord må det utvikles modeller som bidrar til at investorer og industrielle miljøer motiveres til å investere og ta den risikoen som ligger i å lete etter og utforske forretningsmulighetene i ressursene.’
Les mer…