Viser arkivet for stikkord oppdrett

Geir Ove Bakken: Arealavgift for oppdrett

Den nylig framlagte rapporten fra Gullestad-utvalget, rapporten med den treffende undertittelen «Areal til begjær», og Kontali Analyses nå framlagte rapport om «Arealavgift for oppdrettslokaliteter», underbygger begge kravet fra Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) om en rettmessig andel av verdiskapningen. Dette uttaler styret i NFKK, med henvisning til de nevnte rapporter og sin uttalelse fra 03. november 2010.
Les mer…