Viser arkivet for stikkord reindrift

Jan Henrik Fredriksen: Er dagens reindrift liv laga?

Gang på gang opplever vi et sterkt negativt fokus på reindriften, og ikke minst forvaltningen av den. Er det liv laga å opprettholde dagens tilskudds- ordninger og erstatningsordninger overfor reindriftsnæringen? Eller er det på høy tid å gjøre noe med den?
Les mer…

Reindriftspolitikk i hardt vær

Vi har alle registrert debatten omkring reindriftsnæringa over lengre tid. Fokus har endret seg fra reindriftas relasjon til annen type virksomhet, naturbruk og samfunnsutvikling, til slaktekapasitet og avsetning av reinkjøtt, fram til de siste dramatiske beretningene om konflikter på vinterbeite.
Les mer…