Viser arkivet for stikkord sametinget

Dyr i drift eller dyrebar?

Gjør det noe med oss samer stadig få høre hvor dyre vi er i drift?

Les mer…

Samen og sinnataggen

Jeg får av og til en følelse av at det forventes at samene, av hensyn til de få og sinteste debattantene, bør være litt mindre samer.

Egil Olli

Les mer…

Nordområdeutvikling eller -avvikling – urfolkets dilemma

Hva er grensen for denne “tilpasningen”, når blir den en trussel ikke bare for næringene, men også for urfolks språk og kultur?

Les mer…

Tiden er overmoden for et samisk kulturløft

“Det er et faktum at stadig flere samer bosetter seg i byene. Derfor er de samiske kulturinstitusjonene i distriktene viktige for byene.”

Les mer…

Er jeg ikke samisk nok, Egil Olli?

«Ollis uttalelse er ekskluderende og lite samlende, da man skaper et skille mellom oss som ikke kan samisk, og de som snakker samisk»

Les mer…

Ny behandling av Kystfiskeutvalget på Sametinget

Det er vanskelig å ta presidenten på alvor når han avviser at en fullstendig lovproposisjon ikke representerer noe nytt i saken.

Les mer…

Samisk språk provoserer

“Debattene omkring samisk språk viser at synliggjøring av samisk tilstedeværelse, både historisk og i nåtiden, har en kraft til å provosere som ikke likner noe annet.”

Les mer…

Bygdeskoler i skvis

Sametinget framstår i noen tilfeller som en ridderlig forsvarer av lokalsamfunn som andre på sett og vis har gitt opp.

Les mer…

Egil Olli: Til dere som vil at samisk språk skal dø ut

Under min oppvekst i Porsanger på 1950-tallet snakket de fleste samisk. I dag er det langt færre som bruker samisk i sin dagligtale. Dette er ikke unikt for Porsanger, slik er det i de fleste samiske områder.
Les mer…