Viser arkivet for stikkord skole

Skoletilbud i Finnmark

Våre elever må stå på samme nivå som resten av landet etter endt grunnskoleutdanning.

Les mer…

Idrettshøgskole i nord

“Flere av landsdelens toppidrettsutøvere, toppidrettsmiljøer og utøvere med potensial til å bli toppidrettsutøvere mangler i dag helt eller har et mangelfullt helhetlig tilbud.”

Sveinung Eikeland

Jarle Aarbakke

Les mer…

Kompetanse til et liv i arbeid

Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at finnmarks ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet. Vi må utdanne de vi trenger og vi må skape de arbeidsplassene som trengs.

Les mer…

Valgfag med valgfrihet

Finnmark er fylket med alle mulighetene. Når vi skal bemanne framtida trenger vi mennesker som har motivasjon og kompetanse til å gå løs på oppgavene.

Les mer…