Viser arkivet for stikkord utdanning

Dyr i drift eller dyrebar?

Gjør det noe med oss samer stadig få høre hvor dyre vi er i drift?

Les mer…

Veien videre

«Den unge Finnmarkingen vi ønsker skal være delaktig fagmann i drifta av terminalen på Veidnes, eller den unge Finnmarksingeniøren vi vil skal være delaktig i utvinningen av oljen fra disse feltene kan meget vel begynne på skolen til høsten.»

Les mer…

Skoletilbud i Finnmark

Våre elever må stå på samme nivå som resten av landet etter endt grunnskoleutdanning.

Les mer…

Kompetanse til et liv i arbeid

Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at finnmarks ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet. Vi må utdanne de vi trenger og vi må skape de arbeidsplassene som trengs.

Les mer…

Valgfag med valgfrihet

Finnmark er fylket med alle mulighetene. Når vi skal bemanne framtida trenger vi mennesker som har motivasjon og kompetanse til å gå løs på oppgavene.

Les mer…